Přeskočit na obsah

Želechovice nad Dřevnicí - úpravy části centra obce

Želechovice nad Dřevnicí - úpravy části centra obce

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Želechovice nad Dřevnicí

Ceny a odměny celkem

540 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 10. 2020 - 20. 1. 2021

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace části centra obce Želechovice nad Dřevnicí.

Jednalo se převážně o návrh nových objektů pro bydlení, doplněné občanskou vybaveností a úpravou venkovních prostor včetně návrhu jejich uspořádání, vybavení mobiliářem, zeleně, ve struktuře navazující na stávající podobu uliční sítě a parcelaci pozemků. Z návrhu měly vyplynout regulační podmínky nové zástavby, prostorové a provozní vztahy v rámci řešeného území tak, aby se po realizaci záměru stalo uskupení objektů integrální součástí středu obce. Návrh měl zároveň zohlednit další připravované záměry obce a ekonomické možnosti zadavatele.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

1. cena

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D., Ing. arch. Kornélia Faklová, Ing. arch. Ondřej Králík
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Nicoll Šiková, Ing. arch. Jan Dousek, Ing. arch. Radovan Záborský

Částka 250 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

2. cena

BY architects, spol. s r.o.

MgA. Markéta Žáček Zdebská, Ing. arch. Marek Žáček, Ing. arch. Michaela Křižáková, Ing. arch. Marie Čáslavská

Částka 150 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

3. cena

Ing. arch. Radek Talaš. Ing. Václav Klinkovský, Ing. arch. Lukáš Klinkovský

Částka 100 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Soutěž na mapě