Předmětem soutěžního dialogu je výběr dodavatele, který pro zadavatele zajistí zhotovení architektonické studie ve smyslu fáze služeb 2. Standardu služeb architekta ČKA k architektonicko – konstrukčnímu návrhu řešení železničního soumostí přes řeku Vltavu v Praze na rozhraní katastrálních území Vyšehrad a Nové Město a pokračující na levý břeh Vltavy v katastrálním území Smíchov a obou jeho předpolí včetně všech souvisejících úprav v území v souvislosti s nově požadovaným přemostěním Vltavy v tomto místě s třemi kolejemi a vyřešením veškerých vazeb v území při zřízení nové železniční zastávky (s předpokládaným názvem Praha-Výtoň) na pravém břehu Vltavy a zachováním pěších a cyklistických tras přes Vltavu využívajících toto nové přemostění.

Řešené železniční soumostí zahrnuje tyto stávající železniční mosty: most v ev.km 3,390 Vyšehrad garáže I, most v ev. km 3,415 Vyšehradská, most v ev. km 3,470 Vyšehrad garáže II, most v ev. km 3,545 Výtoň, most v ev. km 3,706 Pod Vyšehradem, most v ev. km 3,891 Přístavní.

Mezinárodní soutěžní dialog. 

Datum odevzdání žádostí o účast: 4. června  2021 10:00 hod.Předpokládaný termín vyhlášení

03. 05. 2021

Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7 Praha 1

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

7 000 000,-

Datum vyhlášení soutěže

03. 05. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 04. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Pavel Paidar - Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, ředitel odboru přípravy staveb, Úsek modernizace dráhy, odbor přípravy staveb
Ing. Petr Hofhanzl- Správa železnic, státní organizace, ředitel Stavební správy Západ
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček - Magistrát hlavního města Prahy, 1. náměstek primátora, člen rady hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu, architekt, č. autorizace ČKA 02756
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. - Magistrát hlavního města Prahy, náměstek primátora, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast dopravy
Ing. arch. Zuzana Hamanová - městská část Praha 5, členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, členka Komise kulturní a obnovy památek, členka Výboru životního prostředí, architektka, č. autorizace ČKA 02711

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. Martin Krupauer
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. - České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební, autorizovaný inženýr, č. ČKAIT 0009851
Ing. Václav Jandáček - Klub Za starou Prahu, specialista na stavební konstrukce, autorizovaný inženýr, č. ČKAIT 0002218
Ing. Michal Drahorád, Ph. D. - České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební, autorizovaný inženýr, č. ČKAIT 0011843Náhradníci poroty - závislí

Ing. Karel Švejda, MBA - Správa železnic, státní organizace – úsek modernizace dráhy, ředitel odboru investičního (O7)
Ing. Jakub Bazgier - Správa železnic, státní organizace, náměstek ředitele Stavební správy západ
Ing. arch. Tomáš Veselý - Magistrát hlavního města Prahy, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, architekt, č. autorizace ČKA 03136

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. David Mateásko
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. - České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební
Mgr. Michal Novotný, Ph.D. - Klub Za starou Prahu, ředitel Železničního muzea NTM
Ing. arch. Jaroslav Wertig - architekt

Další probíhající soutěže