Přeskočit na obsah

Železniční mosty pod Vyšehradem

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Předpokládané ceny a odměny celkem

7 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

3. 5. 2021

Datum podání žádostí o účast

4. 6. 2021 10:00

Datum vyhlášení soutěže

3. 5. 2021 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 4. 2021

Více informací

Popis

Předmětem soutěžního dialogu je výběr dodavatele, který pro zadavatele zajistí zhotovení architektonické studie ve smyslu fáze služeb 2. Standardu služeb architekta ČKA k architektonicko – konstrukčnímu návrhu řešení železničního soumostí přes řeku Vltavu v Praze na rozhraní katastrálních území Vyšehrad a Nové Město a pokračující na levý břeh Vltavy v katastrálním území Smíchov a obou jeho předpolí včetně všech souvisejících úprav v území v souvislosti s nově požadovaným přemostěním Vltavy v tomto místě s třemi kolejemi a vyřešením veškerých vazeb v území při zřízení nové železniční zastávky (s předpokládaným názvem Praha-Výtoň) na pravém břehu Vltavy a zachováním pěších a cyklistických tras přes Vltavu využívajících toto nové přemostění.

Řešené železniční soumostí zahrnuje tyto stávající železniční mosty: most v ev.km 3,390 Vyšehrad garáže I, most v ev. km 3,415 Vyšehradská, most v ev. km 3,470 Vyšehrad garáže II, most v ev. km 3,545 Výtoň, most v ev. km 3,706 Pod Vyšehradem, most v ev. km 3,891 Přístavní.

Mezinárodní soutěžní dialog. 

Datum odevzdání žádostí o účast: 4. června  2021 10:00 hod.

 

Soutěž na mapě