Předmětem soutěže je návrh uměleckého díla, které bude umístěno před rektorátem Masarykovy univerzity na Žerotínově náměstí. Ideově by mělo obsáhnout širší tematický rámec s ohledem na zadavatele, jímž je Masarykova univerzita. Výchozími pojmy jsou tedy Masaryk, Masarykova univerzita, vzdělání, bádání, humanita, svoboda, odvaha, dynamika, současnost. Umělecké dílo by se mělo stát trvalou plnohodnotnou součástí Žerotínova náměstí, mělo by odolat času v dlouhodobém výhledu materiálově i myšlenkově a mělo by přispět k ozvláštnění a kultivaci daného prostoru.

Jednofázová otevřená výtvarná soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

31. 01. 2019

Vyhlašovatel

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Sekretář soutěže

Mgr. Petra Kopová

tel. č.: +420 549 49 8764
e-mail: kopova@rect.muni.cz.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

210 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 15. 05. 2019

Datum vyhlášení soutěže

31. 01. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

23. 5. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 01. 2019

Řádní členové poroty - závislí

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., prorektorka pro vnější vztahy MU – předsedkyně poroty
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc, Seminář dějin umění
doc. ak. soch. Jiří Sobotka, nezávislý umělec, sochař

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Tomáš Pavlíček, architekt, Veřejný prostor, Kancelář architekta města Brna doc. MgA. Milan Houser, děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně
Mgr. Jaroslav Hamža, vedoucí oddělení kulturních služeb Magistrátu města Brna – místopředseda poroty

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Iva Zlatušková, kancléřka MU
prof. RNDr. Eduard Schmidt, emeritní rektor MU
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., Fakulta umění a designu UJEP

Náhradníci poroty - nezávislí

PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D., odborná asistentka Katedry teorií a dějin umění VUT v Brně
Mgr. Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně

Další probíhající soutěže