Přeskočit na obsah

Ztvárnění sochy ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity

Ztvárnění sochy ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

MU v Brně

Ceny a odměny celkem

180 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

31. 1. 2019 - 15. 5. 2019

Počet odevzdaných návrhů

21

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh uměleckého díla, které bude umístěno před rektorátem Masarykovy univerzity na Žerotínově náměstí. Ideově mělo obsáhnout širší tematický rámec s ohledem na zadavatele, jímž je Masarykova univerzita. Výchozími pojmy byl Masaryk, Masarykova univerzita, vzdělání, bádání, humanita, svoboda, odvaha, dynamika, současnost. Umělecké dílo by se mělo stát trvalou plnohodnotnou součástí Žerotínova náměstí, mělo by odolat času v dlouhodobém výhledu materiálově i myšlenkově a mělo by přispět k ozvláštnění a kultivaci daného prostoru.

Jednofázová otevřená výtvarná soutěž.


1. cena

JAKUB KLASKA LTD

Jakub Klaška, Barbora Klaška

Částka 100 000 Kč

Místo_1.jpg

2. cena

Sdružení Mgr. René Vlasák, akad.mal. a Architekti Brno s.r.o.

Ing. arch. Tomáš Jurák, Mgr. René Vlasák, akad. mal.

Částka 50 000 Kč

Místo_2.jpg

3. cena

Adam Hudec, Duha Samir

Částka 30 000 Kč

Místo_3.jpg

Soutěž na mapě