Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu „Areál Panstvíčko – Orlík“ -soubor staveb sloužících k rekreačnímu i trvalému bydlení v areálu Panstvíčko u přehradní nádrže Orlík. Požadavkem vyhlašovatele byl kvalitní návrh variantních dispozic objektů pro prezentaci k prodeji, s možností variabilních řešení při nabídkovém jednání s potencionálními zájemci o koupi – budoucími majiteli objektů, včetně rekonstrukce dvou stávajících objektů.

Vyzvaní účastníci

Ing. arch. Marcel Hausner, Plzeň

Ing. arch. Martin Kondr, Plzeň

Ateliér Náš Dům s.r.o., Praha

AVE Architekt, a.s., Plzeň

di5 architekti inženýři, s.r.o., Praha


Vyhlašovatel

AW Orlík s.r.o.

Porota

Tomáš Aulík
Miroslav Wuchterle
Karel Hanzlík
Karel Čelikovský
Jana Strejcová

náhradníci:
Ladislav Nový
Ludvík Drahokoupil

1

Částka 200 000,-
Ing. arch. Marcel Hausner

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
di5 architekti inženýři s. r. o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
AVE Architekt a. s.

[Hodnocení poroty]