Přeskočit na obsah

Areál Panstvíčko Orlík

Areál Panstvíčko Orlík

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

AW Orlík, s. r. o.

Ceny a odměny celkem

350 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

30. 9. 2011 - 18. 11. 2011

Počet odevzdaných návrhů

5

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu „Areál Panstvíčko – Orlík“ -soubor staveb sloužících k rekreačnímu i trvalému bydlení v areálu Panstvíčko u přehradní nádrže Orlík. Požadavkem vyhlašovatele byl kvalitní návrh variantních dispozic objektů pro prezentaci k prodeji, s možností variabilních řešení při nabídkovém jednání s potencionálními zájemci o koupi – budoucími majiteli objektů, včetně rekonstrukce dvou stávajících objektů.

Vyzvaní účastníci

Ing. arch. Marcel Hausner, Plzeň

Ing. arch. Martin Kondr, Plzeň

Ateliér Náš Dům s.r.o., Praha

AVE Architekt, a.s., Plzeň

di5 architekti inženýři, s.r.o., Praha

1. cena

Ing. arch. Marcel Hausner

Částka 200 000 Kč

orlik_1cena_1.jpg
orlik_1cena_2.jpg
orlik_1cena_5.jpg
orlik_1cena_6.jpg
orlik_1cena_7.jpg

2. cena

di5 architekti inženýři s. r. o.

Částka 100 000 Kč

orlik_2cena_1.jpg
orlik_2cena_2.jpg
orlik_2cena_3.jpg
orlik_2cena_4.jpg
orlik_2cena_6.jpg

3. cena

AVE Architekt a. s.

Částka 50 000 Kč

orlik_3cena_2.jpg
orlik_3cena_3.jpg
orlik_3cena_4.jpg
orlik_3cena_5.jpg
orlik_3cena_6.jpg

Soutěž na mapě