Předmětem soutěže byl návrh urbanistického řešení lokality „Na kaménkách“ – Brno, Černovice. Urbanistický návrh byl v rozsahu studie, která stanovila rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návazností na okolní lokality. Návrh měl splňovat požadavky na současný městský prostor s převažující funkcí bydlení, doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality.

Předmětem návrhu mělo být především nalezení optimálního využití zadaného území s důrazem na udržitelnost rozvoje, tedy na maximální možnou energetickou efektivitu a soběstačnost, na adaptabilnost na změny klimatu a na sociální resilienci. Při tvorbě urbanistické koncepce bylo potřeba pracovat s osazením objektů do terénu, tvarováním budov z hlediska tepelných ztrát, orientací vůči světovým stranám, zohlednit výhled na Brno, současné i budoucí hlukové zatížení lokality, vše za účelem zajištění zdravého životního prostředí v území.

Užší jednofázová projektová urbanistická soutěž. (S možností podávání žádostí o účast).Vyhlašovatel

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města

Sekretář soutěže

Ing. & Ing. arch. David Mikulášek

Kancelář architekta města Brna, p.o.,
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: 722 934 937
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Jehlík

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Martin Ander, Ph.D, náměstek primátora města Brna - místopředseda poroty
Mgr. Šárka Korkešová, 1. místostarostka MČ Brno - Černovice
MVDr. Hana Vyplelová, zástupce IMOS development

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Lukáš Pecka Ph.D.
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brna
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.

Náhradníci poroty - nezávislí

Mgr. Ing. Tomáš Kaláb
Mga. Jakub Kořínek

Přizvaní odborníci
Dopravní odborník:
Ing. Petr Soldán
Ekonom výstavby:
Ing. Jan Sponar (BO MmB)
Development:
Ing. Jiří Rulíšek (IMOS development)
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 600 000,-
akad. arch. Ladislav Kuba
Ing. arch. Tomáš Pilař

[Hodnocení poroty]

2

Částka 400 000,-
doc. Ing. arch. Michal Kohout
David Tichý, Filip Tittl, Šárka Doležalová, Václav Přibyl, Tomáš Fiala, Petr Vozáb

[Hodnocení poroty]

3

Částka 200 000,-
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Prof. Dipl.-Ing. Ivan Reimann , Dipl.-Ing. Thomas Mueller

[Hodnocení poroty]