Přeskočit na obsah

„Na Kaménkách“ - Brno, Černovice

„Na Kaménkách“ - Brno, Černovice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

1 490 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

12. 4. 2017 - 31. 7. 2017

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh urbanistického řešení lokality „Na kaménkách“ – Brno, Černovice. Urbanistický návrh byl v rozsahu studie, která stanovila rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návazností na okolní lokality. Návrh měl splňovat požadavky na současný městský prostor s převažující funkcí bydlení, doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality.

Předmětem návrhu mělo být především nalezení optimálního využití zadaného území s důrazem na udržitelnost rozvoje, tedy na maximální možnou energetickou efektivitu a soběstačnost, na adaptabilnost na změny klimatu a na sociální resilienci. Při tvorbě urbanistické koncepce bylo potřeba pracovat s osazením objektů do terénu, tvarováním budov z hlediska tepelných ztrát, orientací vůči světovým stranám, zohlednit výhled na Brno, současné i budoucí hlukové zatížení lokality, vše za účelem zajištění zdravého životního prostředí v území.

Užší jednofázová projektová urbanistická soutěž. (S možností podávání žádostí o účast).


2. cena

doc. Ing. arch. Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Šárka Doležalová, Václav Přibyl, Tomáš Fiala, Petr Vozáb

Částka 400 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg

Soutěž na mapě