Předmětem soutěže byl návrh novostavby Centra přírodovědných a technických oborů („CPTO“), jehož stavba je lokalizována do prostředí nově budovaného areálu kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně („UJEP“) v blízkosti centra města Ústí nad Labem.


Veřejná dvoukolová projektová architektonická soutěž.


 

Vyhlašovatel

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sekretář soutěže

Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., advokát

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Telefon: +420 255 000 111
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Prof. akad. arch. Jan Fišer
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
doc. ak. mal. Vladimír Švec

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

prof. PhDr. Jan Royt
Mgr. Jiří Schüller

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 1 000 000,-
Pelčák a partner, s. r. o.

2

Částka 700 000,-
ABM architekti s. r. o.,

3

Částka 400 000,-
A
telier M1 architekti, s. r. o.

-

4. cena

Částka 200 000,-
MS plan s. r. o.

-

5. cena

Částka 100 000,-
Ivan Kroupa architekti, spol. s r.o.