Přeskočit na obsah

Novostavba centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) UJEP v Ústí nad Labem

Novostavba centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) UJEP v Ústí nad Labem

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ceny a odměny celkem

2 800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 2. 2015 - 15. 6. 2015

Počet odevzdaných návrhů

22

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh novostavby Centra přírodovědných a technických oborů („CPTO“), jehož stavba je lokalizována do prostředí nově budovaného areálu kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně („UJEP“) v blízkosti centra města Ústí nad Labem.


Veřejná dvoukolová projektová architektonická soutěž.


 
1. cena

Pelčák a partner, s. r. o.

Částka 1 000 000 Kč

Místo_1_b.jpg
Místo_1_a.jpg

2. cena

ABM architekti s. r. o.,

Částka 700 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg

3. cena

A
telier M1 architekti, s. r. o.

Částka 400 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

4. cena

MS plan s. r. o.

Částka 200 000 Kč

5. cena

Ivan Kroupa architekti, spol. s r.o.

Částka 100 000 Kč

Soutěž na mapě