Účelem a posláním soutěže bylo nalezení nové podoby významných veřejných prostorů centra města slučující lépe, nežli je tomu dnes, charakter historické zástavby se současnými kulturním, společenskými a komerčními aktivitami a vytvoření odpovídajícího pobytového a krátkodobě rekreačního místa.

 

 


Vyhlašovatel

Statutární město Děčín

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Valdemar Grešík
Ing. arch. Eva Cerhová

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jan Aulík
Mgr. Otto Chmelík
1

Částka 550 000,-
Ing. arch. Michal Kuzemenský, MgA. Ida Čapounová, Ing. arch David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid

[Hodnocení poroty]

2

Částka 300 000,-
Atelier urbi s.r.o., Ing. arch. Jana Benešová, Ing. Hana Zemanová, Ing. Daniel Matějka, Ing. Rostislav Košťál

[Hodnocení poroty]

3

Částka 200 000,-
MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. arch. Ondřej Vojtíšek, Ing. arch. Eva Hrubanová, spolupracuje: Ing. arch. Eliška Kosová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. Martin Chlanda, Artur Magrot, MgA. Alessandra Svatek, Ing. arch. Michal Rouha, Ing. arch. Jana Fischerová, Ing. arch. Václav Mudra

[Hodnocení poroty]