Přeskočit na obsah

Revitalizace Podmokel

Revitalizace Podmokel

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Děčín

Ceny a odměny celkem

1 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

5. 3. 2013 - 14. 5. 2013

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Účelem a posláním soutěže bylo nalezení nové podoby významných veřejných prostorů centra města slučující lépe, nežli je tomu dnes, charakter historické zástavby se současnými kulturním, společenskými a komerčními aktivitami a vytvoření odpovídajícího pobytového a krátkodobě rekreačního místa.

 

 

1. cena

Ing. arch. Michal Kuzemenský, MgA. Ida Čapounová, Ing. arch David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid

Částka 550 000 Kč

decin_1cena_1.jpg
decin_1cena_2.jpg
decin_1cena_3.jpg

2. cena

Atelier urbi s.r.o., Ing. arch. Jana Benešová, Ing. Hana Zemanová, Ing. Daniel Matějka, Ing. Rostislav Košťál

Částka 300 000 Kč

decin_2cena_1.jpg
decin_2cena_2.jpg
decin_2cena_3.jpg

3. cena

MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. arch. Ondřej Vojtíšek, Ing. arch. Eva Hrubanová, spolupracuje: Ing. arch. Eliška Kosová

Částka 200 000 Kč

decin_3cena_1.jpg
decin_3cena_2.jpg
decin_3cena_3.jpg
decin_3cena_5.jpg
decin_3cena_6.jpg

Odměna

Ing. arch. Martin Chlanda, Artur Magrot, MgA. Alessandra Svatek, Ing. arch. Michal Rouha, Ing. arch. Jana Fischerová, Ing. arch. Václav Mudra

Částka 50 000 Kč

decin_odmena_1.jpg
decin_odmena_4.jpg
decin_odmena_6.jpg
decin_odmena_7.jpg
decin_odmena_9.jpg

Soutěž na mapě