Předmětem soutěže bylo řešení předprostoru vlakového nádraží a celkově prostoru mezi ulicemi Nádražní a Dvořákova. Jedná se o důležitou spojnici s velkým potenciálem ke zlepšení dopravní situace v centru města, místem které by mělo vytvořit důstojný dopravní terminál vlakové a autobusové dopravy s odpovídajícím zázemím.

Vlakové nádraží v Lanškrouně je konečnou stanicí 4km dlouhé jednokolejné regionální tratě z Rudoltic v Čechách, které leží na páteřním koridoru českých železničních drah – Česká Třebová – Olomouc.  Trať, včetně nádražní budovy byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1885.

Úkolem jbylo přinést Lanškrounu důstojnou dopravní vstupní bránu pro každodenní, občasné i výletní cestovatele. Vytvořit jim potřebné zázemí a pohodlný přestup z vlaku do autobusu a naopak. Dále možnost odpočinku, možnost získat informace,  možnost zaparkovat,  možnost směřovat přirozeně a bezpečně k centru města.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
zastoupené: Mgr. Radim Vetchý, starosta
Tel : +420 465 385 221
E-mail : [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Oldřich Bittner, městský architekt

Sekretář soutěže

Bc. Jana Kolomá

nám. J. M. Marků 5, 563 01 Lanškroun
Tel.: +420 465 385 221
Mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Radim Vetchý – starosta města Lanškrouna
Miloš Smola – místostarosta města Lanškrouna
Ing. Lukáš Pražan – vedoucí Odboru investic a majetku Městského úřadu Lanškroun

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Alois Nový
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Milan Košař
MgA. Patrik Zamazal
Ing. Zuzana Ambrožová, PhD.
- krajinářská architektka, vysokoškolská pedagožka

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Pavel Resler – člen rady města Lanškrouna
Mgr. Oldřich Strnad – člen rady města Lanškrouna

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní znalci:
Ing. Jiří Cihlář - autorizovaný inženýr - dopravní stavby

Porota může dále dle svého uvážení ke svému hodnocení přizvat další znalce.

1

Částka 120 000,-
ATELIER 90 s. r. o.
Ing. arch. Ladislav Vlachynský
Ing. arch. Luboš Kaplan, Ing. Zdeněk Sendler
Spolupráce: , Ing. arch. David Firbas , Radim Nossek , Ing. Martin Rambousek ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 80 000,-
Ing. arch. Tomáš Kodet
Spolupráce: Ing. Arch. Martina Kodetová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 80 000,-
Ing. Jan Pustějovský
Bc. Erik Ebringer, , Bc. Žaneta Krutinová , ,

[Hodnocení poroty]