Přeskočit na obsah

Dopravní terminál a řešení předprostoru vlakového nádraží v Lanškrouně

Dopravní terminál a řešení předprostoru vlakového nádraží v Lanškrouně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Lanškroun

Ceny a odměny celkem

280 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

31. 5. 2018 - 10. 8. 2018

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo řešení předprostoru vlakového nádraží a celkově prostoru mezi ulicemi Nádražní a Dvořákova. Jedná se o důležitou spojnici s velkým potenciálem ke zlepšení dopravní situace v centru města, místem které by mělo vytvořit důstojný dopravní terminál vlakové a autobusové dopravy s odpovídajícím zázemím.

Vlakové nádraží v Lanškrouně je konečnou stanicí 4km dlouhé jednokolejné regionální tratě z Rudoltic v Čechách, které leží na páteřním koridoru českých železničních drah – Česká Třebová – Olomouc.  Trať, včetně nádražní budovy byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1885.

Úkolem jbylo přinést Lanškrounu důstojnou dopravní vstupní bránu pro každodenní, občasné i výletní cestovatele. Vytvořit jim potřebné zázemí a pohodlný přestup z vlaku do autobusu a naopak. Dále možnost odpočinku, možnost získat informace,  možnost zaparkovat,  možnost směřovat přirozeně a bezpečně k centru města.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

2. cena

Spolupráce: Spolupráce: Ing. Arch. Martina Kodetová

Částka 80 000 Kč

2. cena

Ing. Jan Pustějovský, Bc. Erik Ebringer,, Bc. Žaneta Krutinová

Částka 80 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Soutěž na mapě