Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu areálu expozice pand velkých v ZOO Praha včetně výběhů, návštěvnických komunikací, prodejny suvenýrů a restaurace v lokalitě určené vyhlašovatelem a v souladu se soutěžními podmínkami, zejména dle stavebního programu.

Na realizaci předmětného souboru staveb (vč. realizace všech výkonových fází projektových prací) bylo vyčleněno 200 mil. Kč vč. DPH. Součástí návrhu muselo být ověření reálnosti vyhlašovatelem předpokládaného limitu investičních nákladů.

Jednofázová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupen: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

Sekretář soutěže

Klára Cabáková

Zoologická zahrada hl. m. Prahy - podatelna
U Trojského zámku 120/3,171 00 Praha 7
tel: 296 112 132
email: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jaroslav Šimek, PhD.
Jiří Kotek

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D.
Ing. arch. Ondřej Tuček

1

Částka 750 000,-
AND, spol. s r. o.
Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Josef Klika
Ing. arch. Jaromír Kosnar, Ing. arch. Radovan Kupka

[Hodnocení poroty]

3

Částka 250 000,-
Ing. Ján Studený
Autoři: Mag. Arch. Peter Stec, ArtD., Akad. Arch. Ing. Ján Studený, Ing. Arch. Maroš Bátora
Spolupráce: Filip Kusák , Eva Kvassayová , Ján Malík , Gabriela Smetanová , Lukáš Lečko , Vanda Výbohová , Nora Žaludeková , LABAK , visualarch ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
ECHOROST ARCHITEKTI, s. r. o.
Ing. arch. Jaroslav Hulín, Ing. arch. Jiří Pavlíček
Autoři:
Spolupráce: Ing. arch. Jan Kvita, Ing. arch. Hana Jergušová, Bc. Lucie Mejsnarová

[Hodnocení poroty]