Přeskočit na obsah

Expozice pand velkých – ZOO Praha

Expozice pand velkých – ZOO Praha

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Ceny a odměny celkem

1 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

23. 11. 2016 - 31. 3. 2017

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu areálu expozice pand velkých v ZOO Praha včetně výběhů, návštěvnických komunikací, prodejny suvenýrů a restaurace v lokalitě určené vyhlašovatelem a v souladu se soutěžními podmínkami, zejména dle stavebního programu.

Na realizaci předmětného souboru staveb (vč. realizace všech výkonových fází projektových prací) bylo vyčleněno 200 mil. Kč vč. DPH. Součástí návrhu muselo být ověření reálnosti vyhlašovatelem předpokládaného limitu investičních nákladů.

Jednofázová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


3. cena

Ing. Ján Studený, Autoři: Mag. Arch. Peter Stec, ArtD., Akad. Arch. Ing. Ján Studený, Ing. Arch. Maroš Bátora
Spolupráce: Eva Kvassayová, Gabriela Smetanová, Ján Malík, LABAK, Lukáš Lečko, Nora Žaludeková, Spolupráce: Filip Kusák, Vanda Výbohová, visualarch

Částka 250 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg
Místo_3_e.jpg

Soutěž na mapě