Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-krajinářského řešení hlavního vstupu severního areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy. Součástí komplexního řešení areálu byl administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt a na něj navazující infrastruktura. Tento objekt bude propojen se subtropickým skleníkem. Se zprovozněním Severního vstupu se předpokládá zvýšení návštěvnosti botanické zahrady na přibližně 600 000 osob ročně. Proto bylo nutné navrhnout reprezentativní parter za vstupním objektem a velkokapacitní parkovací plochu.

Užší jednofázová projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

 Vyhlašovatel

Botanická zahrada hlavního města Prahy

Trojská 800/196, 171 Praha 7
Statutární zástupce: Bc. Bohumil Černý, pověřený řízením organizace
Zplnomocněný zástupce zadavatele ve věcech technických:
Ing. Eduard Chvosta, náměstek pro rozvoj a koncepci
Telefon: 736 621 728
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Markéta Kohoutová

K Vinicím 50, Praha 6-Nebušice
Telefon: +420 603 541 033, 773 222 338
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Pavla Melková
Bc Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hlavního města Prahy
Ing. Eduard Chvosta, náměstek pro rozvoj a koncepci, Botanická zahrada hlavního města Prahy
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
O případném přizvání odborníků rozhodne porota po projednání se zadavatelem soutěže.

1

Částka 390 000,-
Fránek architects, s. r. o.
Ing. arch. Zdeněk Fránek
Spolupráce: Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Tereza Horňasová, Ing. arch. Ing. Jiří Vítek, Ing. arch. Adam Lacina, Bc. Libor Šenekel, Norbert Walter

[Hodnocení poroty]

2

Částka 360 000,-
D3A, s. r. o.
Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Jaroslav Zima
Ing. arch. MgA. Marek Šilar
Spolupráce: Milan Bulva, Bc. Tereza Filová, Ing. arch. Jana Moudrá, Ing. arch. Jan Pech, Ing. Jan Přikryl, MgA. Ing. arch. Milan Valeš, Ing. arch. Lenka Zemanová

[Hodnocení poroty]

-

Zvýšená odměna

Částka 330 000,-
Norma architekti / Rehwaldt Landscape Architects
Ing. arch. Jana Moravcová
Dipl-Ing. Till Rehwaldt
Spolupráce: Isabel Schergaut, Eliška Vaňková, Barbora Antošová, Petra Sladká, Dušan Štefanič, Anna Švehlíková, Kristýna Zechmeisterová, Ondřej Teplý, Tomáš Černý

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 300 000,-
RKAW, s. r. o.
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. arch. Lada Kolaříková, Ing. Jana Pyšková, Ing. arch. Petr Uhlíř
Ing. arch. Martin Štrouf
Spolupráce: MgA. Jan Drška SDAR, Patrik Večeřa, Aleš Trdý, Ing. arch. Karel Svoboda

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 300 000,-
A69 - architekti, s. r. o.
Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Prokop Tomášek , Ing. arch. Jaroslav Wertig
Spolupráce: Ing. arch. Šárka Andrlová, Ing. arch. Kateřina Hejná, Ing. arch. Michal Nohejl, Ing. arch. Martin Fornůsek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 300 000,-
Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ
Ing. arch. Radko Květ
Ing. Zdeněk Sendler, Ing. arch. Dagmar Květová
Spoluautoři: Ing. arch. Ondřej Hamrník, Ing. arch. Pavel Pijáček , Spolupráce: Ing. arch. Barbora Fišerová, Ing. arch. Jiří Markevič, Ing. arch. Jan Zeman, Ing. arch. Lukáš Gergela

[Hodnocení poroty]