Přeskočit na obsah

Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy

Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Botanická zahrada hlavního města Prahy

Ceny a odměny celkem

1 980 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

3. 7. 2017 - 13. 11. 2017

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-krajinářského řešení hlavního vstupu severního areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy. Součástí komplexního řešení areálu byl administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt a na něj navazující infrastruktura. Tento objekt bude propojen se subtropickým skleníkem. Se zprovozněním Severního vstupu se předpokládá zvýšení návštěvnosti botanické zahrady na přibližně 600 000 osob ročně. Proto bylo nutné navrhnout reprezentativní parter za vstupním objektem a velkokapacitní parkovací plochu.

Užší jednofázová projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

 


1. cena

Fránek architects, s. r. o.

Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Tereza Horňasová, Ing. arch. Ing. Jiří Vítek, Ing. arch. Adam Lacina, Bc. Libor Šenekel, Norbert Walter

Částka 390 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg
Místo_1_e.jpg

Zvýšená odměna

Norma architekti / Rehwaldt Landscape Architects

Ing. arch. Jana Moravcová, Dipl-Ing. Till Rehwaldt
Spolupráce: Spolupráce: Isabel Schergaut, Eliška Vaňková, Barbora Antošová, Petra Sladká, Dušan Štefanič, Anna Švehlíková, Kristýna Zechmeisterová, Ondřej Teplý, Tomáš Černý

Částka 330 000 Kč

Zvýšená odměna_NORMA_a.jpg
Zvýšená odměna_NORMA_b.jpg
Zvýšená odměna_NORMA_c.jpg
Zvýšená odměna_NORMA_d.jpg
Zvýšená odměna_NORMA_e.jpg

Odměna

A69 - architekti, s. r. o.

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov, Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Jaroslav Wertig
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Šárka Andrlová, Ing. arch. Kateřina Hejná, Ing. arch. Michal Nohejl, Ing. arch. Martin Fornůsek

Částka 300 000 Kč

Odměna_A69_a.jpg
Odměna_A69_b.jpg
Odměna_A69_c.jpg
Odměna_A69_d.jpg

Odměna

Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ

Spolupráce: Ing. Zdeněk Sendler, Ing. arch. Dagmar Květová, Spoluautoři: Ing. arch. Ondřej Hamrník, Ing. arch. Pavel Pijáček, Spolupráce: Ing. arch. Barbora Fišerová, Ing. arch. Jiří Markevič, Ing. arch. Jan Zeman, Ing. arch. Lukáš Gergela

Částka 300 000 Kč

Odměna_Květ_a.jpg
Odměna_Květ_b.jpg
Odměna_Květ_c.jpg
Odměna_Květ_d.jpg
Odměna_Květ_e.jpg

Soutěž na mapě