Předmětem soutěže bylo řešení budoucího urbanistického uspořádání jižní části centra města Prostějova, tedy přibližně území mezi nám. T. G. Masaryka a ulicí Wolkerovou, resp. ulicí Koželuhovou a Sušilovou. Součástí řešení byl jak návrh veřejných prostranství a jejich návazností a urbanistické struktury, tak lokace konkrétních objektů, jako je parkovací dům či městská tržnice. Zvolený návrh měl být následně rozpracován do podrobnosti územní studie pro řešené území.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Prostějov

nám T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
e-mail: [email protected]
datová schránka: mrtbrkb

Organizátor

Ing. arch. Jan Horký

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jan Mlčoch

vedoucí odboru územního plánování a památkové péče
Adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
Tel./fax: 582 329 752
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Zdeněk Fránek

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. František Jura, primátor města, místopředseda poroty
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Aleš Stuchlík

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Jakub Kutílek, dopravní specialista
Ing. Václav Lužný, rozvoj a strategie
PhDr. Marek Perůtka, památková péče
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., urbanistická ekonomika

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 150 000,-
gogolák + grasse s.r.o.
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse
Spoluautor: Bc. Tomáš Pozdech

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
Ing. arch. Jiří Šerek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
Ing. arch. Jana Kaštánková
Ing. arch. Veronika Hladíková , Bc. Šimon Štrba ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 30 000,-
PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Luboš Pata
Ing. arch. Barbora Medová

[Hodnocení poroty]