Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Jižní část centra Prostějova

Jižní část centra Prostějova

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Prostějov

Ceny a odměny celkem

350 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

3. 7. 2019 - 18. 9. 2019

Počet odevzdaných návrhů

21

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo řešení budoucího urbanistického uspořádání jižní části centra města Prostějova, tedy přibližně území mezi nám. T. G. Masaryka a ulicí Wolkerovou, resp. ulicí Koželuhovou a Sušilovou. Součástí řešení byl jak návrh veřejných prostranství a jejich návazností a urbanistické struktury, tak lokace konkrétních objektů, jako je parkovací dům či městská tržnice. Zvolený návrh měl být následně rozpracován do podrobnosti územní studie pro řešené území.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.

2. cena

Částka 100 000 Kč

Odměna

PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o.

Ing. arch. Luboš Pata, Ing. arch. Barbora Medová

Částka 30 000 Kč

Odměna_a.jpg
Odměna_b.jpg

Soutěž na mapě