Předmětem soutěže bylo řešení návrhu kašny (vodního prvku) na Karlově náměstí v Třebíči.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.

Upozorňujeme členy ČKA, že se nejdná o soutěž, která musí mít doložku regulérnosti. Členové ČKA se ovšem mohou této soutěže bez obav zúčastnit, neboť soutěž ctí pravidla dobrých soutěží a její zadání je v souladu se Soutěžním řádem ČKA.


Vyhlašovatel

Město Třebíč

zastoupené starostou Ing. Pavlem Janatou
adresa: Karlovo nám. 104/55

Organizátor

Ing. arch. Jaroslav Hulín

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jaroslav Hulín

městský architekt Třebíče
adresa: Karlovo nám. 104/55
tel: 568 896 198
e‐mail [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Marie Černá, místostarostka města
MVDr. Pavel Heřman, radní města
Mgr. Julie Dolejší, členka zastupitelstva města

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Zdeňka Vydrová
MgA. Ondřej Císler
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
Mgr. Rostislav Koryčánek
historik a teoretik výtvarného umění a architektury, kurátor

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Pavel Janata, starosta města Třebíče
Bc. Dagmar Pacalová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Náhradníci poroty - nezávislí

doc. Ing. arch. Ivan Wahla
Ing. arch. Dominik Saitl
architekt, absolvent FA ČVUT a TU Delft, zakladatel platformy Architektura Třebíč

Přizvaní odborní poradci:
Ing. arch. Jan Bazala, NPÚ – památkář, garant území ORP Třebíč
Milan Malý - technický ředitel KTS‐AME, s.r.o. Hradec Králové – vodní technologie

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborných
poradců.

1

Částka 80 000,-
atelier H3T architekti, s.r.o.
MgA. Vít Šimek , MgA. Štěpán Řehoř

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Adam Hudec

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
DISprojekt, s.r.o.
Ing. arch. Milan Grygar
Bc. Jan Grygar, Ing. Lukáš Petr

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 6 000,-
Ondřej Ševčík

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 6 000,-
Igor Sivicek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 6 000,-
Ing. arch. Petr Pištěk

[Hodnocení poroty]