Přeskočit na obsah

Kašna na Karlově náměstí v Třebíči

Kašna na Karlově náměstí v Třebíči

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Třebíč

Ceny a odměny celkem

198 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

29. 3. 2018 - 21. 5. 2018

Počet odevzdaných návrhů

27

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo řešení návrhu kašny (vodního prvku) na Karlově náměstí v Třebíči.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.

Upozorňujeme členy ČKA, že se nejdná o soutěž, která musí mít doložku regulérnosti. Členové ČKA se ovšem mohou této soutěže bez obav zúčastnit, neboť soutěž ctí pravidla dobrých soutěží a její zadání je v souladu se Soutěžním řádem ČKA.

1. cena

atelier H3T architekti, s.r.o.

MgA. Vít Šimek, MgA. Štěpán Řehoř

Částka 80 000 Kč

Místo_1.jpg

2. cena

Adam Hudec

Částka 60 000 Kč

Místo_2.jpg

3. cena

DISprojekt, s.r.o.

Ing. arch. Milan Grygar, Bc. Jan Grygar, Ing. Lukáš Petr

Částka 40 000 Kč

Místo_3.jpg

Odměna

Ondřej Ševčík

Částka 6 000 Kč

graficka_cast_tisk.jpg

Odměna

Igor Sivicek

Částka 6 000 Kč

Odměna_Sivicek.jpg

Odměna

Ing. arch. Petr Pištěk

Částka 6 000 Kč

Odměna_PIštěk.jpg

Soutěž na mapě