Předmětem soutěže byl návrh rekonstrukce prostoru Macharova náměstí, zejména v těchto oblastech:

1) Respektování stávající urbanistické koncepce;

2) Návrh regenerace tenisového areálu včetně nového objektu zázemí a povrchu hřišť;

3) Rehabilitace všech veřejných prostranství, včetně povrchů a jejich doplnění o prvky drobné architektury a uměleckých děl, případně herní prvky včetně řešení mobiliáře;

4) Rehabilitace zeleně celého prostoru;

Je vhodné, aby řešení vycházelo z historických souvislostí respektované památkové zóny.

Předpokládaná hodnota investice činila 30 mil. Kč bez DPH. Tato hodnota se týkala investic na pozemcích městské části, bez nákladů na přesun trafostanice.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 


Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Ing. arch. Viktor Valouch

Adresa: Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Tel/fax: 220 189 978
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Martin Polách, statutární zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Praze
Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Eva Smutná, místostarostka MČ P6
doc. Ing. arch. Petr Durdík

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci poroty: Ing. Martin Vaculík, předseda TJ Tatran Střešovice, z.s.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 180 000,-
Ing. arch. Jan Trávníček
Ing. arch. Jakub Sládek , Jakub Trávníček

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
monom works, s.r.o.
Ing. arch. Michal Bernart, Ing. arch. Igor Hobza
Bc. Jakub Vašek, Ing. arch. Lucie Nippertová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
Ing. arch. Martin Březina
Ing. arch. Šárka Ullwerová , Ing. Jitka Ullwerová , Ing. arch. Adam Vilímek ,

[Hodnocení poroty]