Přeskočit na obsah

Macharovo náměstí ve Střešovicích (Praha 6)

Macharovo náměstí ve Střešovicích (Praha 6)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Ceny a odměny celkem

360 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

20. 11. 2017 - 15. 1. 2017

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh rekonstrukce prostoru Macharova náměstí, zejména v těchto oblastech:

1) Respektování stávající urbanistické koncepce;

2) Návrh regenerace tenisového areálu včetně nového objektu zázemí a povrchu hřišť;

3) Rehabilitace všech veřejných prostranství, včetně povrchů a jejich doplnění o prvky drobné architektury a uměleckých děl, případně herní prvky včetně řešení mobiliáře;

4) Rehabilitace zeleně celého prostoru;

Je vhodné, aby řešení vycházelo z historických souvislostí respektované památkové zóny.

Předpokládaná hodnota investice činila 30 mil. Kč bez DPH. Tato hodnota se týkala investic na pozemcích městské části, bez nákladů na přesun trafostanice.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

3. cena

Ing. arch. Martin Březina, Ing. arch. Šárka Ullwerová, Ing. Jitka Ullwerová, Ing. arch. Adam Vilímek

Částka 60 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Soutěž na mapě