Předmětem soutěže bylo urbanisticko-architektonické řešení Mendlova náměstí pro nalezení
hodnotného, koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o dalším vývoji, či jako podkladu pro změnu
Územního plánu města Brna a změnu regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno.

Jednofázová vyzvaná ideová urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. & Ing. arch. David Mikulášek

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: 722 934 937
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Petr Bořecký
Ing. Petr Vokřál
Mgr. Martin Ander, PhD.

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Vlastislav Novák, Ph.D. - dopravní specialista
Ing. arch. Pavel Weviora - ÚOP NPÚ v Brně
Ing. arch. Martin Zedníček - vedoucí OPP Magistrátu města Brna
Ing. Jan Seitl - DPMB
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 500 000,-
Michal Palaščák / Michal Poláš
Ing. Michal Palaščák, Ing. arch. Michal Poláš, Ing. arch. Jan Flídr
Spolupráce: , Lukáš Černý, Petr Rozsypal

[Hodnocení poroty]

2

Částka 450 000,-
Atelier RAW s.r.o.
doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
Ing. Rostislav Košťál, Ing. arch. Markéta Koláčná, Ing. Petr Soldán

[Hodnocení poroty]

3

Částka 250 000,-
Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. David Přikryl, Bc. Lukáš Hodek

[Hodnocení poroty]