Přeskočit na obsah

Mendlovo náměstí

Mendlovo náměstí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

1 800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo urbanisticko-architektonické řešení Mendlova náměstí pro nalezení
hodnotného, koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o dalším vývoji, či jako podkladu pro změnu
Územního plánu města Brna a změnu regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno.

Jednofázová vyzvaná ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

1. cena

Michal Palaščák / Michal Poláš

Ing. Michal Palaščák, Ing. arch. Michal Poláš, Ing. arch. Jan Flídr
Spolupráce: Lukáš Černý, Petr Rozsypal , Spolupráce:

Částka 500 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg

3. cena

Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.

prof. Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. arch. David Přikryl, Bc. Lukáš Hodek

Částka 250 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg

Soutěž na mapě