Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení areálu národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích jako kompozičně významného prostoru, který je zapotřebí rozvinout na úroveň jeho světového významu.

 

Náhrada režijních nákladů: 50 000 Kč


Vyhlašovatel

Jihomoravský kraj

zastoupený Mgr. Michalem Haškem - hejtmanem

Porota

Řádní členové

Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
Bc. Karel Ksandr
Doc. Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D
Ing.arch. Luboš Františák, Ph.D.
Mgr. Michal Beneš
Mgr. Václav Božek, CSc.
Ing. arch. Anna Procházková


Náhradníci

Josef Helešic
Ing. arch. Alena Krusová
Doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, Dr.Cs.

1

Částka 300 000,-
Ing. Markéta Veličková, Ing. arch. Jan Cyrany, Ing. Petr Velička, spolupráce: Ing. arch. David Prudík, MgA. Jitka Calabová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 250 000,-
Ing. arch. Petr Malý, spolupracovníci: Zdeněk Chmel, Jan Kokeš, Ing. arch. Václav Kokeš, Miroslav Malý

[Hodnocení poroty]

3

Částka 200 000,-
Ing. arch. Jan Tesař, Ing. arch. David Mikulášek, Ing. arch. Alena Mazalová, Ing. arch. Pavel Klein

[Hodnocení poroty]

-

4. cena

Částka 100 000,-
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Pelčák a partner, s.r.o.

[Hodnocení poroty]