Přeskočit na obsah

Archeopark Mikulčice-Kopčany-česká část

Archeopark Mikulčice-Kopčany-česká část

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Kraj Jihomoravský

Ceny a odměny celkem

850 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

17. 4. 2009 - 18. 6. 2009

Počet odevzdaných návrhů

10

Popis

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení areálu národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích jako kompozičně významného prostoru, který je zapotřebí rozvinout na úroveň jeho světového významu.

 

Náhrada režijních nákladů: 50 000 Kč

2. cena

Ing. arch. Petr Malý, spolupracovníci: Zdeněk Chmel, Jan Kokeš, Ing. arch. Václav Kokeš, Miroslav Malý

Částka 250 000 Kč

slana_2_cena_maly__2.jpg
image.jpg
slana_2_cena_maly__4.jpg
slana_2_cena_maly__5.jpg
slana_2_cena_maly__6.jpg

3. cena

Ing. arch. Jan Tesař, Ing. arch. David Mikulášek, Ing. arch. Alena Mazalová, Ing. arch. Pavel Klein

Částka 200 000 Kč

slana_3_cena_tesar__1.jpg
slana_3_cena_tesar__2.jpg
slana_3_cena_tesar__3.jpg
slana_3_cena_tesar__4.jpg
slana_3_cena_tesar__6.jpg

4. cena

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Pelčák a partner, s.r.o.

Částka 100 000 Kč

slana_4_cena_pelcak__1.jpg
slana_4_cena_pelcak__2.jpg
slana_4_cena_pelcak__4.jpg
slana_4_cena_pelcak__5.jpg
slana_4_cena_pelcak__6.jpg

Soutěž na mapě