Předmětem soutěže byla dlouhodobá vize a strategie urbanistického řešení libereckého areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s. Husova 357/10, 460 63 Liberec a architektonické řešení první fáze dostavby nemocnice
v prostoru vymezeném pozemky ve vlastnictví vyhlašovatele za Kristiánovou ulicí (vyjma budovy “D“ – pavilonu Oddělení následné péče),  Husovou ulicí a objekty označenými „A“ a „J“. Plánované investiční výdaje pro I. etapu jsou 955 milionů Kč bez DPH. Urbanistické řešení má být realizováno po etapách v následujících 30 letech, do roku 2050.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Husova 357/10, 460 63 Liberec

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević PhD.

Tel.: +420 603 81 0083
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Petr Hrůša

Řádní členové poroty - závislí

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. - mistopředseda poroty
Mgr. Petr Tulpa
Ing. Filip Galnor
Ing. Tomáš Hocke

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
RNDr. Vít Příkaský
Ing. Jan Rais, MBA

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Vondrák
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

Vyhlašovatel předpokládá, že k posouzení soutěžních návrhů přizve mj. i následující osoby:
• odborník v oboru investiční výstavby zdravotnických
zařízení
• odborník na tvorbu rozpočtů
• odborník na efektivitu TZB
• primáři dotčených oddělení
• vrchní sestry dotčených oddělení
• zástupce Národního památkového ústavu

Porota může v průběhu svého jednání přizvat i
další odborné znalce, vždy však se souhlasem
Vyhlašovatele.

1

Částka 2 000 000,-
SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o.
doc. Ing. arch. Jiří Buček
Autor: ,
Ing. arch. Filip Horatschke, Ing. arch. Jan Duda
Spolupracující osoby: Iva Matějovská , Libor Šenekel , Jiří Chmelík , Ondřej Košina , Josef Franc , Vít Šrámek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 1 500 000,-
ATELIER PENTA v.o.s.
Ing. arch. Jaromír Homolka CSc.
Autor:
Spolupracující osoby: Jiří Pecha, Jan Sedlák, Tomáš Bačík, Dušan Lédl

[Hodnocení poroty]

3

Částka 750 000,-
DOMY spol. s.r.o.
Ing. arch. Jan Topinka, Ing. arch. Michal Juha
Autoři:
Spolupracující osoby: Lukáš Haller, Petr Uhlíř

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 250 000,-
SIADESIGN Liberec s.r.o.
Ing. arch. Radim Kousal, Ing. arch. Richard Černý
Autoři:
Ing. arch. Tomáš Rudolf
Spolupracující osoby: Marek Prchlík , Josef Trakal , Jana Jachanová , Jana Růžičková

-

Odměna

Částka 200 000,-
di5 architekti inženýři s.r.o.
Autoři: Petr Lošťák, Tereza Vaňková, Martin Votřel, Pavel Kabíček, Lucie Procházková

-

Odměna

Částka 150 000,-
OBERMAYER HELIKA a.s.
Ing. arch. Ondřej Míčka, Ing. arch. Aleš Nedvídek
Autoři: ,
Ing. arch. Tomáš Janeček
Spolupracující osoby: Tereza Drahošová , Josef Kříž , Jana Pražáková , Zdeněk Sůva , Petr Vašina