Přeskočit na obsah

Modernizace krajské nemocnice Liberec

Modernizace krajské nemocnice Liberec

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Ceny a odměny celkem

4 850 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 9. 2016 - 18. 1. 2017

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byla dlouhodobá vize a strategie urbanistického řešení libereckého areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s. Husova 357/10, 460 63 Liberec a architektonické řešení první fáze dostavby nemocnice
v prostoru vymezeném pozemky ve vlastnictví vyhlašovatele za Kristiánovou ulicí (vyjma budovy “D“ – pavilonu Oddělení následné péče),  Husovou ulicí a objekty označenými „A“ a „J“. Plánované investiční výdaje pro I. etapu jsou 955 milionů Kč bez DPH. Urbanistické řešení má být realizováno po etapách v následujících 30 letech, do roku 2050.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


2. cena

ATELIER PENTA v.o.s.

Spolupráce: Spolupracující osoby: Jiří Pecha, Jan Sedlák, Tomáš Bačík, Dušan Lédl

Částka 1 500 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg
Místo_2_e.jpg

Odměna

di5 architekti inženýři s.r.o.

Autoři: Petr Lošťák, Tereza Vaňková, Martin Votřel, Pavel Kabíček, Lucie Procházková

Částka 200 000 Kč

Odměna_di5_a.jpg
Odměna_di5_b.jpg
Odměna_di5_c.jpg
Odměna_di5_d.jpg
Odměna_di5_e.jpg

Soutěž na mapě