Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešeného prostoru ulice Nádražní. Záměrem
zadavatele je vytvořit významnou městskou třídu s fungujícím parterem. Cílem je nalézt optimální organizaci
uličního prostoru z následujících hledisek – kvalitní veřejné prostranství, pěší pohyb a pobyt, motorová a
nemotorová doprava, doprava v klidu, mobiliář a osvětlení, materiálové řešení povrchů.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.

Vyhlašovatel

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Organizátor

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Refuel s.r.o.

Sekretář soutěže

Markéta Zástěrová

email: [email protected]
tel: 566 688 192, 734 510 789
Odbor rozvoje a územního lánování
Žižkova 227/1, 4 patro, kancelář č. 117
591 31 Žďár nad Sázavou

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta
Ing. Josef Klement – místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Zbyněk Ryška
– městský architekt
Ing. Irena Škodová – vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu svého jednání přizvat odborné znalce, vždy se souhlasem vyhlašovatele.

1

Částka 170 000,-
Ing. arch. Oliver Kálnássy, Ing. arch. Rudolf Grimm
Autoři: Ing. Martina Grimmová, Ing. arch. Vladimír Fialka, Ing. Klára Zahradníčková
Spoluautor: Ing. arch. Štěpán Matějka , Spolupráce: Ing. Petr Novotný

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
MgA. Ondřej Císler
Josef Choc, Vojtěch Ružbatský, Markéta Poláčková a Barbora Skalová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 65 000,-
Ing. arch. Josef Hlavatý
Ing. arch. Lenka Hlavatá

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 35 000,-
Ing. arch. Jan Psota

[Hodnocení poroty]