Přeskočit na obsah

Nádražní – městská třída

Nádražní – městská třída

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Žďár nad Sázavou

Ceny a odměny celkem

370 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

15. 11. 2016 - 27. 1. 2017

Počet odevzdaných návrhů

14

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešeného prostoru ulice Nádražní. Záměrem
zadavatele je vytvořit významnou městskou třídu s fungujícím parterem. Cílem je nalézt optimální organizaci
uličního prostoru z následujících hledisek – kvalitní veřejné prostranství, pěší pohyb a pobyt, motorová a
nemotorová doprava, doprava v klidu, mobiliář a osvětlení, materiálové řešení povrchů.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.
Odměna

Částka 35 000 Kč

Soutěž na mapě