Přeskočit na obsah
Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Nádražní – Městská třída (Žďár nad Sázavou)

Nádražní – Městská třída (Žďár nad Sázavou)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Žďár nad Sázavou

Ceny a odměny celkem

370 000 Kč

Předpokládané ceny a odměny celkem

370 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 11. 2016 - 27. 1. 2017

Datum vyhlášení soutěže

15. 11. 2016 00:00

Počet odevzdaných návrhů

14

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešeného prostoru ulice Nádražní. Záměrem
zadavatele je vytvořit významnou městskou třídu s fungujícím parterem. Cílem je nalézt optimální organizaci
uličního prostoru z následujících hledisek – kvalitní veřejné prostranství, pěší pohyb a pobyt, motorová a
nemotorová doprava, doprava v klidu, mobiliář a osvětlení, materiálové řešení povrchů.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.
1. cena

Autoři: Ing. Martina Grimmová, Ing. arch. Vladimír Fialka, Ing. Klára Zahradníčková, Ing. arch. Oliver Kálnássy, Ing. arch. Rudolf Grimm
Spolupráce: Spoluautor: Ing. arch. Štěpán Matějka, Spolupráce: Ing. Petr Novotný

Částka 170 000 Kč

Hodnocení poroty

2. cena

Josef Choc, Vojtěch Ružbatský, Markéta Poláčková a Barbora Skalová, MgA. Ondřej Císler
Spolupráce:

Částka 100 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá
Spolupráce:

Částka 65 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

Spolupráce:

Částka 35 000 Kč

Hodnocení poroty

Soutěž na mapě