Přeskočit na obsah

Nádražní – městská třída

Nádražní – městská třída

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Žďár nad Sázavou

Ceny a odměny celkem

370 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 11. 2016 - 27. 1. 2017

Počet odevzdaných návrhů

14

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešeného prostoru ulice Nádražní. Záměrem
zadavatele je vytvořit významnou městskou třídu s fungujícím parterem. Cílem je nalézt optimální organizaci
uličního prostoru z následujících hledisek – kvalitní veřejné prostranství, pěší pohyb a pobyt, motorová a
nemotorová doprava, doprava v klidu, mobiliář a osvětlení, materiálové řešení povrchů.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.
1. cena

Ing. arch. Oliver Kálnássy, Ing. arch. Rudolf Grimm, Autoři: Ing. Martina Grimmová, Ing. arch. Vladimír Fialka, Ing. Klára Zahradníčková
Spolupráce: Spoluautor: Ing. arch. Štěpán Matějka, Spolupráce: Ing. Petr Novotný

Částka 170 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

MgA. Ondřej Císler, Josef Choc, Vojtěch Ružbatský, Markéta Poláčková a Barbora Skalová

Částka 100 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

Odměna

Částka 35 000 Kč

Soutěž na mapě