Předmět soutěže: Praha chce maximálně využít potenciálu Vltavy a jejích nábřeží a ostrovů jako důležité součásti veřejného prostoru města. Předmětem této soutěže byla proto nová definice místa ostrova Štvanice a artikulace jeho vazeb a spojení s okolními částmi centra Prahy jako součásti veřejného meziprostoru města.

------------------------------------------------------

Korespondence:

 

Vyjádření ČKA k dopisu Ivana Kroupy Architekti architektům ve věci soutěže na revitalizaci ostrova Štvanice ze dne 6. 12. 2013


"Architekti architektům" od Ing. arch. Ivana Kroupy ze dne 3. 12. 2013


Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 6. 11. 2013


Odpověd Ing. arch. Ivana Kroupy z 28. 10. 2013


Odpověď ČKA na výzvu Ing. arch. Ivana Kroupy z 25. 10. 2013 a zpřesnění odpovědí

Reakce ČKA na nález znehodnocených soutěžních návrhů o využití a rozvoj ostrova Štvanice a výzva k řádnému ukončení soutěže ze dne 24. 10. 2013.


Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy k soutěži na Štvanici ze dne 23. 10. 2013.


Dopis předsedy ČKA primátorovi Prahy ze dne 23. 10. 2013.


Druhá výzva České komoře architektů v souvislosti se Štvanicí, Ing. arch. Ivan Kroupa z 20. 10. 2013


Dne 12. 10. 2013 nabylo právní moci rozhodnutí ÚOHS o zastavení správního řízení .

 

Dne 30. 9. 2013 byla doručena odpověď Magistrátu hl. města Prahy.

 

Dne 19. 9. 2013 byla odeslána urgence dopisu primátorovi Tomáši Hudečkovi vč. přiložené komunikace se zástupcem vyhlašovatele pí Zuzany Dohnalové.

 

Dne 16. 7. 2013 obdržela Česká komora architektů (dále ČKA) veřejnou výzvu týkající se soutěže „Návrh řešení využití a rozvoje ostrova Štvanice v Praze“.  Na základě této výzvy požádala ČKA vyhlašovatele o vydání stanoviska k současné situaci. ČKA zveřejní stanovisko vyhlašovatele na webu, jakmile jej obdrží.

 

Duben 2013 - Dopis ČKA primátorovi Doc. Mudr. Bohuslavu Svobodovi, CSc. z 10. 4. 2013.

-------------------------------------------------------------


Vyhlašovatel

Hlavní město Praha

Sekretář soutěže

JUDr. Marek Bánský

advokát, Praha 1, Elišky Krásnohorské 10/2, tel/fax: +420 224 819 435, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Aleksandra Udženija

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Roman Koucký
Mgr. Petr Svoboda, vedoucí oddělení investičního, MHMP


Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bohuslav Svoboda
Pavel Richter
Tomáš Dolanský

Náhradníci poroty - nezávislí

akad. arch. Ladislav Kuba
Ing. arch. Ivan Březina
Dan Merta
MArch, Ing. arch. Adam Gebrian
1


Neudělena.

2

Částka 600 000,-
Radek Kolařík, Lada Kolaříková, spolupráce: Kateřina Frejlachtová, Alan Hackl, Petr Šiřina, Martin Špičák, Petr Uhlíř

[Hodnocení poroty]

3

Částka 400 000,-
Ondřej Chybík, Michal Krištof, Josef Chybík, spolupráce: Matej Štrba, Martin Machala, Jana Matlovičová, Jakub Finger, Mirka Svorová, Denisa Václavová, Petr Soldán

[Hodnocení poroty]

3

Částka 400 000,-
MOBA studio s.r.o. - Igor Kovačević, Yvette Vašourková, Kateřina Šrámková, Barbora Šimonová, spolupráce: Markéta Mráčková, Micheale Porsia, Tomáš Papušek, Jiří Sádlo, Ilaria Crivellari, Julia Krzynicka, Javier Morandeira Garcia, Karin Grohmannova, Nerea Marquez, Saray Herrero, Martin Neruda

[Hodnocení poroty]