Přeskočit na obsah

Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze

Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Magistrát Hlavního města Prahy

Ceny a odměny celkem

1 400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

5. 10. 2012 - 10. 5. 2013

Počet odevzdaných návrhů

79

Více informací

Popis

Předmět soutěže: Praha chce maximálně využít potenciálu Vltavy a jejích nábřeží a ostrovů jako důležité součásti veřejného prostoru města. Předmětem této soutěže byla proto nová definice místa ostrova Štvanice a artikulace jeho vazeb a spojení s okolními částmi centra Prahy jako součásti veřejného meziprostoru města.

------------------------------------------------------

Korespondence:

 

Vyjádření ČKA k dopisu Ivana Kroupy Architekti architektům ve věci soutěže na revitalizaci ostrova Štvanice ze dne 6. 12. 2013


"Architekti architektům" od Ing. arch. Ivana Kroupy ze dne 3. 12. 2013


Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 6. 11. 2013


Odpověd Ing. arch. Ivana Kroupy28. 10. 2013


Odpověď ČKA na výzvu Ing. arch. Ivana Kroupy25. 10. 2013zpřesnění odpovědí

Reakce ČKA na nález znehodnocených soutěžních návrhů o využití a rozvoj ostrova Štvanice a výzva k řádnému ukončení soutěže ze dne 24. 10. 2013.


Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy k soutěži na Štvanici ze dne 23. 10. 2013.


Dopis předsedy ČKA primátorovi Prahy ze dne 23. 10. 2013.


Druhá výzva České komoře architektů v souvislosti se Štvanicí, Ing. arch. Ivan Kroupa20. 10. 2013


Dne 12. 10. 2013 nabylo právní moci rozhodnutí ÚOHS o zastavení správního řízení .

 

Dne 30. 9. 2013 byla doručena odpověď Magistrátu hl. města Prahy.

 

Dne 19. 9. 2013 byla odeslána urgence dopisu primátorovi Tomáši Hudečkovi vč. přiložené komunikace se zástupcem vyhlašovatele pí Zuzany Dohnalové.

 

Dne 16. 7. 2013 obdržela Česká komora architektů (dále ČKA) veřejnou výzvu týkající se soutěže „Návrh řešení využití a rozvoje ostrova Štvanice v Praze“.  Na základě této výzvy požádala ČKA vyhlašovatele o vydání stanoviska k současné situaci. ČKA zveřejní stanovisko vyhlašovatele na webu, jakmile jej obdrží.

 

Duben 2013 - Dopis ČKA primátorovi Doc. Mudr. Bohuslavu Svobodovi, CSc. z 10. 4. 2013.

-------------------------------------------------------------

1. cena

Neudělena.

2. cena

Radek Kolařík, Lada Kolaříková, spolupráce: Kateřina Frejlachtová, Alan Hackl, Petr Šiřina, Martin Špičák, Petr Uhlíř

Částka 600 000 Kč

stvanice_2cena_rkaw_1.jpg
stvanice_2cena_rkaw_2.jpg
stvanice_2cena_rkaw_4.jpg
stvanice_2cena_rkaw_5.jpg
stvanice_2cena_rkaw_6.jpg

3. cena

Ondřej Chybík, Michal Krištof, Josef Chybík, spolupráce: Matej Štrba, Martin Machala, Jana Matlovičová, Jakub Finger, Mirka Svorová, Denisa Václavová, Petr Soldán

Částka 400 000 Kč

stavanice_3cena_chybik_kristof_1.jpg
stavanice_3cena_chybik_kristof_2.jpg
stavanice_3cena_chybik_kristof_3.jpg
stavanice_3cena_chybik_kristof_4.jpg
stavanice_3cena_chybik_kristof_5.jpg

3. cena

MOBA studio s.r.o. - Igor Kovačević, Yvette Vašourková, Kateřina Šrámková, Barbora Šimonová, spolupráce: Markéta Mráčková, Micheale Porsia, Tomáš Papušek, Jiří Sádlo, Ilaria Crivellari, Julia Krzynicka, Javier Morandeira Garcia, Karin Grohmannova, Nerea Marquez, Saray Herrero, Martin Neruda

Částka 400 000 Kč

stavanice_3cena_moba_1.jpg
stavanice_3cena_moba_2.jpg
stavanice_3cena_moba_3.jpg
stavanice_3cena_moba_4.jpg
stavanice_3cena_moba_5.jpg

Soutěž na mapě