Předmětem soutěže bylo řešení krajinářských a urbanisticko-architektonických úprav středu obce Kunčice pod Ondřejníkem. Zpracování proběhlo ve dvou fázích. V první anonymní, ideové fázi, se řešil prostor celého středu obce s důrazem na definování urbanistické struktury a určení prostorového a hmotového řešení včetně dopravního řešení a definování hlavního veřejného prostoru v rámci celé obce. Druhá, neanonymní fáze, byla zahájena soutěžním workshopem s veřejnou prezentací a řešila podrobněji vybranou část hlavního veřejného prostoru.

Dvoufázová kombinovaná urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
Tel: 556 850 154
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Jan Horký

Sekretář soutěže

Mgr. Michaela Šebelová

místostarostka obce
Tel: 736773930
E-mail: mi[email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. MgA. Michal Fišer

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Tomáš Hrubiš – starosta obce (místopředseda soutěžní poroty)
Ing. Lumír Poledník – zastupitel obce

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Milan Kubín – zastupitel obce
Ing. Pavel Řezníček – radní obce, předseda komise pro rozvoj obce

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci poroty:
Mgr. Jakub Jiroušek
[email protected]
Zástupce úřadu územního plánování MěÚ Frýdlant nad Ostravicí

Ing. arch. Blanka Toflová (náhradník)
[email protected]
Zástupce úřadu územního plánování MěÚ Frýdlant nad Ostravicí

1

Částka 90 000,-
Ing. arch. Martin Materna
Ing. arch. Adam Weczerek
Spoluautoři: , Ing. arch. Adéla Kudlová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 75 000,-
FAM Architekti, s.r.o.
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. MgA. Jan Horký
Ing. arch. Lucie Černá , Bc. Michael Baroch

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Ing. arch. Richard Ott , Ing. arch. Jan Kraut
Spoluautor: , prof. ing. arch. Jan Koutný, CSc.

[Hodnocení poroty]