Přeskočit na obsah

Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem

Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Ceny a odměny celkem

440 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

13. 11. 2018 - 4. 5. 2018

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo řešení krajinářských a urbanisticko-architektonických úprav středu obce Kunčice pod Ondřejníkem. Zpracování proběhlo ve dvou fázích. V první anonymní, ideové fázi, se řešil prostor celého středu obce s důrazem na definování urbanistické struktury a určení prostorového a hmotového řešení včetně dopravního řešení a definování hlavního veřejného prostoru v rámci celé obce. Druhá, neanonymní fáze, byla zahájena soutěžním workshopem s veřejnou prezentací a řešila podrobněji vybranou část hlavního veřejného prostoru.

Dvoufázová kombinovaná urbanisticko-architektonická soutěž.

3. cena

Ing. arch. Richard Ott, Ing. arch. Jan Kraut
Spolupráce: Spoluautor:, prof. ing. arch. Jan Koutný, CSc.

Částka 50 000 Kč

Ott_Kraut_Koutny_panel1.jpg
Ott_Kraut_Koutny_panel2.jpg

Soutěž na mapě