Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu budovy Mateřské školy Pod Vartou  a jejího okolí v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Město má platný územní plán a záměr je s ním v souladu. Cílem byo pořídit projekt a poté zrealizovat novostavbu mateřské školy včetně zahrady a dalších stavebních součástí jako sjezd, parkování, přípojky apod. viz níže. Zároveň se předpokládá vytvoření takového návrhu, který bude trvale udržitelný  a provozně úsporný v poměrech města velikosti a významu Semil.

 

Veřejná jednokolová projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Semily

Husova č.p. 82, PSČ 513 01 Semily
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Lena Mlejnková – starostka města
Tel/fax: 481 629 211 / 481 629 209
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Jana Dvořáková

Husova č.p. 82, PSČ 513 01 Semily
Tel/fax: 481 629 219, 725 997 231
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Lena Mlejnková – závislá, starostka města Semily
Ing. Daniel Mach – závislý, odborník na veřejné investice

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
MgA. Jakub Chuchlík
MgA. - Zdeněk Lhotský - nezávislý, sklářský výtvarník, Železný Brod

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Jan Farský – závislý, radní
Ing. Stanislav Palas - závislý, člen stavební komise

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Josef Faltejsek
Ing. arch. Michaela Chvojková
Ing. arch. Jiří Janďourek – nezávislý, praktikující architekt
1

Částka 140 000,-
Mgr. A. Marek Topič

[Hodnocení poroty]

2

Částka 80 000,-
Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Mgr. Art. Vito Halada, Art.D, Ing. Katarína , Chalániová, Mgr. Art. Danica Pišteková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl
Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Marek Macejko

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marek Harčarík, Ing. arch. Marián Lucký, Monika Bočková, Lenka Borecká, Ing. Michal Marcinov, Dominika Čerepkaiová, Bc. Katarína Stanislavová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Ing. arch. Tomáš Kodet
Ing. arch. Martina Kodetová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
studioLIBRE s.r.o.
Ing. arch. Robert Jelínek
Ing. arch. Jiří Vojtěšek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
André Schmidt

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 5 000,-
Ing. arch. Kristýna Pavelková

[Hodnocení poroty]