Přeskočit na obsah

Novostavba mateřské školy Pod Vartou v Semilech

Novostavba mateřské školy Pod Vartou v Semilech

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Semily

Ceny a odměny celkem

350 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

7. 10. 2015 - 7. 12. 2015

Počet odevzdaných návrhů

66

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu budovy Mateřské školy Pod Vartou  a jejího okolí v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Město má platný územní plán a záměr je s ním v souladu. Cílem byo pořídit projekt a poté zrealizovat novostavbu mateřské školy včetně zahrady a dalších stavebních součástí jako sjezd, parkování, přípojky apod. viz níže. Zároveň se předpokládá vytvoření takového návrhu, který bude trvale udržitelný  a provozně úsporný v poměrech města velikosti a významu Semil.

 

Veřejná jednokolová projektová architektonická soutěž.

1. cena

Mgr. A. Marek Topič

Částka 140 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

2. cena

Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Mgr. Art. Vito Halada, Art.D, Ing. Katarína, Chalániová, Mgr. Art. Danica Pišteková

Částka 80 000 Kč

Místo_2.jpg

3. cena

Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marek Harčarík, Ing. arch. Marián Lucký, Monika Bočková, Lenka Borecká, Ing. Michal Marcinov, Dominika Čerepkaiová, Bc. Katarína Stanislavová

Částka 40 000 Kč

Místo_3_33.jpg

Odměna

André Schmidt

Částka 15 000 Kč

Odměna

Ing. arch. Kristýna Pavelková

Částka 5 000 Kč

Soutěž na mapě