Předmětem soutěže bylo architektonické a krajinářské řešení území Mírového náměstí v Hodoníně.

Jednofázová otevřená architektonicko-krajinářská soutěž.


Vyhlašovatel

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, 69535 Hodonín
Zástupce zadavatele: Libor Střecha, starosta

Sekretář soutěže

Ing. arch. Ondřej Stolařík

Věžové domy 863, 760 01 Zlín
Tel.: +420 737 116 912
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. Martina Forejtová

Řádní členové poroty - závislí

Libor Střecha, starosta
Mgr. Ladislav Ambrozek, místostarosta
Pavel Dvořáček, radní

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Ondřej Fialík, radní
Mgr. Martin Kočí, zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Štěpán Vacík
Ing. Ondřej Fous

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Karel Říha, dopravní inženýr
rozpočtář

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků. Odborníci mohou vypracovat v předstihu (před zasedáním poroty v rámci přezkušování) posudky jednotlivých návrhů.

1

Částka 280 000,-
MAAUS s.r.o.
Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D., Ing. Eva Wagnerová
Ing. arch. Jakub Czapek, Ing. arch. Karolína Langnerová
Spolupráce: Ing. arch. Tomáš Wojtek, Ing. Ján Augustýn

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
2M ateliér architektúry s.r.o.
Ing. arch. Miroslav Michalica, Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Filip Hečko
Spolupráce: Ing. Dávid Grega, Ing. Eva Wernerová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
míza architekti
Ing. arch. Tomáš Minarovič, Ing. arch. David Zatloukal
Ing. Hana Tomaštíková
Spoluautor:

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
PAPUNDEKL ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Marek Fischer
Ing. arch. Jan Bárta, Ing. arch. Šimon Bierhanzl, Bc. Barbora Novotná, Ing. Martina Tománková
Ing. arch. Lucie Roubalová DiS.
Spoluautor:

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Ing. Maxim Turba
Ing. Radka Špičíková, MgA. Matěj Petránek

[Hodnocení poroty]