Jednokolová veřejná projektová architektonicko-umělecká soutěž.

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu architektonického a uměleckého řešení Památníku Jana Palacha ve Všetatech jako specifického a symbolického místa, v němž silou prožitku může dojít k vnitřní transformaci a vytvoření osobitého vztahu jedince k dějinám 20. století.

Soutěžní návrh měl doložit autorskou vizi komplexního řešení areálu Památníku a pozemku, na němž se nachází. Návrh by měl prokázat také sílu tvůrčí osobnosti, její respekt a vnímání významu mimořádné lidské oběti Jana Palacha v kontextu dějin 20. století a boje za demokracii a lidská práva, dále znalost komplexnosti požadavků na moderní vzdělávání a muzejní výstavnictví.

Závazným požadavkem vyhlašovatele na řešení Památníku byl návrh:

a)       uměleckého přetvoření původního domu na Památník Jana Palacha ve Všetatech, přičemž vyhlašovatel předpokládá významové členění Památníku ve třech zónách:

symbolické – umělecká transformace samotného domu jako symbolu oběti Jana Palacha, s cílem dát objektu novou kvalitu v jeho nové architektonické hodnotě a silném působení a výsledném dojmu na návštěvníky Památníku;

kontemplační – zahradní a terénní úpravy pozemku (včetně demolice nevyhovujících hospodářských a účelových stavení) do podoby meditační zahrady k osobnímu zamyšlení a kontemplaci návštěvníků Památníku;

edukační – novostavba výstavního pavilonu a prostorově-výtvarné řešení zde umístěné expozice.

b)       stavebního a technického řešení revitalizace pozemku a domu, včetně řešení demolice technických staveb i projektu staveb nových na předmětném pozemku za účelem uvedení do veřejného užívání jako muzejního zařízení; návrh by měl zohledňovat nároky na kvalitní poskytování služeb návštěvníkům/klientům nově vzniklého veřejného provozu.


 

 

 Vyhlašovatel

Národní muzeum

Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel Národního muzea
+420 224 497 309 / + 420 224 226 488
[email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Dagmar Fialová

hlavní manažerka expozic Národního muzea
Národní muzeum, +420 224 497 474, [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Josef Pleskot, člen poradní skupiny pro vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech – předseda poroty
PhDr. Petr Blažek, Ph.D., historik – místopředseda poroty
Miroslav Baloun, starosta městyse Všetaty

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Zdeněk Fránek
prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan, Evangelická teologická fakulta UK
Vladimír 518, rapper, výtvarník a scénograf
akad. mal. Jiří Sozanský, sochař, malíř, grafik, tvůrce multimediálních projektů a environmentů

Náhradníci poroty - závislí

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea Národního muzea
Jan Poukar, občanské sdružení Národ pohasl

Náhradníci poroty - nezávislí

Pavel Štingl, dokumentarista
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., Katedra teorie a dějin umění AVU
PhDr. Richard Biegel, CSc., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK
Mgr. Ing. Kristina Vlachová, režisérka a scenáristka

Přizvaní odborní znalci:
PhDr. Jiří Suk, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, člen poradní skupiny pro vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Bc. Michal Ježek, člen poradní skupiny pro vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech

1

Částka 100 000,-
MCA atelier s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 70 000,-
Ing. arch. Tomáš Zavoral

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
RO_AR Szymon Rozwalka architects

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Ing. arch. Lukáš Pecka Ph.D.

-

Odměna

Částka 15 000,-
MgA. Vít Šimek