Přeskočit na obsah

Památník Jana Palacha ve Všetatech

Památník Jana Palacha ve Všetatech

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Národní muzeum

Ceny a odměny celkem

240 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

9. 10. 2015 - 15. 1. 2016

Počet odevzdaných návrhů

31

Více informací

Popis

Jednokolová veřejná projektová architektonicko-umělecká soutěž.

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu architektonického a uměleckého řešení Památníku Jana Palacha ve Všetatech jako specifického a symbolického místa, v němž silou prožitku může dojít k vnitřní transformaci a vytvoření osobitého vztahu jedince k dějinám 20. století.

Soutěžní návrh měl doložit autorskou vizi komplexního řešení areálu Památníku a pozemku, na němž se nachází. Návrh by měl prokázat také sílu tvůrčí osobnosti, její respekt a vnímání významu mimořádné lidské oběti Jana Palacha v kontextu dějin 20. století a boje za demokracii a lidská práva, dále znalost komplexnosti požadavků na moderní vzdělávání a muzejní výstavnictví.

Závazným požadavkem vyhlašovatele na řešení Památníku byl návrh:

a)       uměleckého přetvoření původního domu na Památník Jana Palacha ve Všetatech, přičemž vyhlašovatel předpokládá významové členění Památníku ve třech zónách:

symbolické – umělecká transformace samotného domu jako symbolu oběti Jana Palacha, s cílem dát objektu novou kvalitu v jeho nové architektonické hodnotě a silném působení a výsledném dojmu na návštěvníky Památníku;

kontemplační – zahradní a terénní úpravy pozemku (včetně demolice nevyhovujících hospodářských a účelových stavení) do podoby meditační zahrady k osobnímu zamyšlení a kontemplaci návštěvníků Památníku;

edukační – novostavba výstavního pavilonu a prostorově-výtvarné řešení zde umístěné expozice.

b)       stavebního a technického řešení revitalizace pozemku a domu, včetně řešení demolice technických staveb i projektu staveb nových na předmětném pozemku za účelem uvedení do veřejného užívání jako muzejního zařízení; návrh by měl zohledňovat nároky na kvalitní poskytování služeb návštěvníkům/klientům nově vzniklého veřejného provozu.


 

 

 


1. cena

MCA atelier s.r.o.

Částka 100 000 Kč

MCA_stra1.jpg
MCA_stra2.jpg
MCA_stra3.jpg

2. cena

Ing. arch. Tomáš Zavoral

Částka 70 000 Kč

Zavoral_str1.jpg
Zavoral_str2.jpg
Zavoral_str3.jpg

3. cena

RO_AR Szymon Rozwalka architects

Částka 40 000 Kč

Rozwalka_str1.jpg
Rozwalka_str2.jpg
Rozwalka_str3.jpg

Zvláštní ocenění

MgA. Vít Šimek

Částka 15 000 Kč

Šimek_1.jpg
Šimek_2.jpg
Šimek_3.jpg

Soutěž na mapě