Předmětem soutěže byl návrh urbanisticko-krajinářského řešení parku Černovická pískovna, který vznikne rozsáhlou transformací současného těžebního prostoru a přiléhajících území v jihozápadní části města. Záměrem je vznik nového moderního parku celoměstského významu, který kromě svého rekreačního a relaxačního využití zajistí podmínky pro existenci a další rozvoj místního přírodního bohatství.
Účelem soutěže bylo nalézt a ocenit optimální řešení transformace území dotčené mnoha protichůdnými zájmy, které splní požadavky Zadavatele, obsažené v těchto Soutěžních podmínkách.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1
601 67 Brno

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. Kristina Župková

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Petr Hladík, náměstek primátorky statutárního města Brna
Bc. Petra Quittová, zástupkyně městské části Brno-Černovice
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky statutárního města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady statutárního města Brna
Ludvík Kadlec, člen Zastupitelstva města Brna, Zastupitelstva MČ Brno-Černovice
Jiří Hasoň, jednatel společnosti Pískovna Černovice, spol. s r. o., druhý místostarosta MČ Brno-Černovice
Ing. Alexandra Koutná, Veřejná zeleň města Brna
Ing. Monika Knězková, Magistrát města Brna
Ing. Ondřej Nečaský, KAM

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Daniel Matějka
Ing. Tomáš Popelínský
Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
Ing. arch. Helena Vařejková

Přizvaní odborníci:
Těžba: Ing. Dušan Vrága
Doprava: Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Biologie: Ing. Vilém Jurek
Sociální geografie: RNDr. Robert Osman, Ph.D.

Porota může v průběhu Soutěže požádat Zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 350 000,-
Ing. et. Bc. Radek Prokeš Ph.D., Ing. Martina Havlová Ph.D., Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Veronika Hladíková, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse
Spolupráce: Ing. Tereza Hrubá, doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 250 000,-
Ing. arch. Mgr. Jan Pospíšil
Ing. Jana Zuntychová, Ing. arch. Mgr. Adam Lacina

[Hodnocení poroty]

3

Částka 180 000,-
ra15 a.s.
Ing. arch. Radek Lampa
Ing. Renata Bartková, DiS., MBA; Ing. arch. Kateřina Havlová; Ing. arch. Oksana Dzabarjan; Ing. Libor Hrdoušek; Maxim Petricov
Spolupráce: Mgr. Marie Vymazalová, Ph.D. ; Tomáš Zděblo; Ing. Jiří Vítek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 120 000,-
PS studio s.r.o.
Ing. arch. Pavel Šemora
Ing. Kateřina Šamánková; Ing. Romana Turečková; Ing. Anna Popelová; Ing. Tereza Tichá; Mgr. Jan Oprchal

[Hodnocení poroty]