Přeskočit na obsah

Park Černovická pískovna

Park Černovická pískovna

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

7. 1. 2022 - 8. 4. 2022

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh urbanisticko-krajinářského řešení parku Černovická pískovna, který vznikne rozsáhlou transformací současného těžebního prostoru a přiléhajících území v jihozápadní části města. Záměrem je vznik nového moderního parku celoměstského významu, který kromě svého rekreačního a relaxačního využití zajistí podmínky pro existenci a další rozvoj místního přírodního bohatství.
Účelem soutěže bylo nalézt a ocenit optimální řešení transformace území dotčené mnoha protichůdnými zájmy, které splní požadavky Zadavatele, obsažené v těchto Soutěžních podmínkách.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

3. cena

ra15 a.s.

Ing. arch. Radek Lampa, Ing. Renata Bartková, DiS., MBA; Ing. arch. Kateřina Havlová; Ing. arch. Oksana Dzabarjan; Ing. Libor Hrdoušek; Maxim Petricov
Spolupráce: Spolupráce: Mgr. Marie Vymazalová, Ph.D. ; Tomáš Zděblo; Ing. Jiří Vítek

Částka 180 000 Kč

3_cena_strana_1.jpg
3_cena_strana_2.jpg
3_cena_strana_3.jpg
3_cena_strana_4.jpg
3_cena_strana_5.jpg

Odměna

PS studio s.r.o.

Ing. arch. Pavel Šemora, Ing. Kateřina Šamánková; Ing. Romana Turečková; Ing. Anna Popelová; Ing. Tereza Tichá; Mgr. Jan Oprchal

Částka 120 000 Kč

navrh_1_strana_1-1.jpg
navrh_1_strana_2.jpg
navrh_1_strana_3.jpg
navrh_1_strana_4.jpg

Soutěž na mapě