Předmětem soutěže „PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“ bylo zpracování architektonického návrhu parkovacích domů, jejichž součástí bude v parteru navržený autobusový terminál veřejné autobusové dopravy a charterové autobusové dopravy.

Nedílnou součástí byl i návrh Skywalku v ose ulice Aviatická a úpravy veřejného prostranství „Plazy“ mezi Terminálem 2 a novými parkovacími domy a jejich bezprostředního okolí. Očekáváno bylo zapojení parkovacích domů s autobusovými terminály a Skywalku do struktur letiště, jejich aktivní včlenění do veřejného prostoru a kultivace okolí. Vlastní prostor Plazy, jeho řešení, mobiliář atd. bude považován za základ řešení dalších veřejných prostor v areálu Letiště Václava Havla.

Návrh budov a okolí má zajistit celkovou jednotnost finálního prostoru s důrazem na kvalitní řešení odpovídající významu největšího mezinárodního letiště v České republice, které tvoří vstupní bránu pro miliony návštěvníků ČR, a to jak po funkční, tak architektonické stránce.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Kromě cen a odměn je vyčleněno 2,4 mil. Kč (6 x 400 tis. Kč) na skicovné.Vyhlašovatel

Letiště Praha, a. s.

K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Statutární zástupce: Ing Václav Řehoř, předseda představenstva
Zástupce zadavatele: Ing. David Olša
Tel.:220 115 169
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Tomáš Veselý

Sekretář soutěže

Ing.arch. Tomáš Veselý

Tomkova 4, 150 00 Praha 5
Tel.: 603 554 876
E-mail:[email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Schindler

Řádní členové poroty - závislí

David Olša - místopředseda
David Pistora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Lucie Poslední
Pavel Morávek
Jakub Semián

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaný expert: Jan Šépka
Expert dopravních staveb: Petr Sabadáš
Expert na ekonomiku: Martin Hvězda
Dalšími přizvanými experty budou expert v oblasti statika a expert v oblasti požární bezpečnost staveb.
Porota může v průběhu svého jednání přizvat další odborné znalce, vždy se souhlasem zadavatele.

1

Částka 400 000,-
D3A spol. s r.o.
Ing. arch. Jaroslav Zima, Ing. arch. Tomáš Prouza
Spolupráce: Milan Bulva, Tereza Filová, Lucie Chroustová, Jana Moudrá, Jan Pech, Marek Šilar, Milan Valeš, Tomáš Kapal (dopravní řešení)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 300 000,-
under-construction architects a Ateliér DUA
Ing. arch. Vladimír Vašut, Ing. arch. Erika Vašutová
Ing. Václav Malina , Ing. Petr Zajíc
Spolupráce: Ing. arch. Adam Galvánek, Ing. arch. Tomáš Hájek, Ing. arch. David Matoušek, Ing. arch. Magda Palečková, Arch. Yavor Dimitrov Valchev, Ing. Petr Jakovec, Ing. Vilém Silbrník, Ing. Tereza Charvátová, Ing. Michal Karásek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 200 000,-
CMC ARCHITECTS a.s.
akad. arch. Vít Máslo, Ing. arch. Martina Chisholm
David R. Chisholm ,
Spolupráce: Nela Niederle, Jan Tesárek, Jan Svoboda, Eduard Mosieienkov, Aneta Všechovská Zadáková, Ivan Němec-statika, Jaroslav Míka-dopravní řešení, Petr Peštál - dopravní řešení, Jaroslav Troníček - požární bezpečnost

[Hodnocení poroty]