Předmětem soutěže „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“ je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK).

Očekává se zapojení sídla kraje do struktury města, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení veřejného prostoru s dostatečným množstvím zeleně, navržení lávky a zapojení toku Lužické Nisy, organizace všech druhů dopravy, včetně řešení parkování na parteru a v parkovacím domě.

 

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.


Vyhlašovatel

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80
Statutární zástupce: Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Sekretář soutěže

Ing. Markéta Kohoutová

K Vinicím 50, Praha 6-Nebušice
Telefon: 603 541 033, 773 222 338
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. Tomáš Hradečný

Řádní členové poroty - závislí

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, pam. péče a cestovního ruchu
Ing. Tomáš Hocke, zastupitel, Statutární město Liberec

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, Liberecký kraj
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, Liberecký kraj
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
Expert Povodí Labe: Bohumil Grafneter
O případném přizvání dalších odborných znalců rozhodne porota po projednání se zadavatelem soutěže.

1

Částka 350 000,-
re:architekti studio s.r.o.
Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid
Ing. Marie Gelová
Spolupráce: Ing. arch. Kateřina Gloserová , Ing. arch. Dušan Sabol , Projektová kancelář Vaner s.r.o. ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 240 000,-
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Ing. arch. Michal Hušek
Ing. arch. Magda Sobotková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
MS plan s.r.o.
Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký
Ing. arch. Luca Preziosa , Ing. arch. David Guisado Tarancon , Bc. Jakub Bilan , Ing. Martin Studnička , David Hladík

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
CMC architects a.s.
akad. arch. Vít Máslo
Dipl. Arch. David R. Chisholm , Dipl. arch. Adriano Ferrer Escayola

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. Ondřej Remeš

[Hodnocení poroty]