Přeskočit na obsah

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Kraj Liberecký

Ceny a odměny celkem

740 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

20. 4. 2017 - 11. 9. 2017

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“ je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK).

Očekává se zapojení sídla kraje do struktury města, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení veřejného prostoru s dostatečným množstvím zeleně, navržení lávky a zapojení toku Lužické Nisy, organizace všech druhů dopravy, včetně řešení parkování na parteru a v parkovacím domě.

 

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

2. cena

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.

Ing. arch. Michal Hušek, Ing. arch. Magda Sobotková

Částka 240 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

Odměna

CMC architects a.s.

akad. arch. Vít Máslo, Dipl. Arch. David R. Chisholm , Dipl. arch. Adriano Ferrer Escayola

Částka 50 000 Kč

Odměna_CMC_a.jpg
Odměna_CMC_b.jpg
Odměna_CMC_c.jpg

Odměna

Částka 50 000 Kč

Soutěž na mapě