Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na řešení pěší zóny v ulici Horská v Trutnově. Návrh se měl stát koncepčním podkladem, na jehož základě bude zadána zakázka na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prácí, dohledu nad jejich provedením a uvedením předmětné stavby do užívání.
Návrh měl kompozičně, architektonicky i výtvarně zdůraznit propojení historického Krakonošova náměstí a nového náměstí Republiky.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Ivan Adamec, starosta
Tel/fax: 499 803 111
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Marek Hlíza

MěÚ Trutnov, Odbor rozvoje města
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Tel/fax: +420 499 803 372
E-mail: hlí[email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Bohumír Prokop

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Hana Horynová (místostarostka města)
Ing. arch. Michal Rosa

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Tomáš Hendrych (místostarosta města)

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců pouze s výslovným svolením zadavatele.

1

Částka 180 000,-
Ing. arch. Martin Hájek, Ing. arch. Václav Hájek
Ing. arch. Lukáš Kemr

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
momentura s.r.o.
Ing. arch. Michal Rouha

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
ATIP, a.s.
Ing. Vladimír Vokatý, Ing. arch. Martin Vokatý
Ing. arch. Martin Tauchman

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. arch. Martin Březina
Ing. arch. Šárka Ullwerová, Ing. Jitka Ullwerová, Ing. arch. Adam Vilímek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch. Jan Kubát, Bc. David Helešic
Spolupráce: Ing. arch. Václav Mihla, Ing. Norbert Obršál, Zuzana Krčková

[Hodnocení poroty]