Přeskočit na obsah

Pěší zóna Trutnov

Pěší zóna Trutnov

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Trutnov

Ceny a odměny celkem

430 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

24. 11. 2017 - 12. 4. 2018

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na řešení pěší zóny v ulici Horská v Trutnově. Návrh se měl stát koncepčním podkladem, na jehož základě bude zadána zakázka na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prácí, dohledu nad jejich provedením a uvedením předmětné stavby do užívání.
Návrh měl kompozičně, architektonicky i výtvarně zdůraznit propojení historického Krakonošova náměstí a nového náměstí Republiky.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Odměna

Ing. arch. Martin Březina, Ing. arch. Šárka Ullwerová, Ing. Jitka Ullwerová, Ing. arch. Adam Vilímek

Částka 40 000 Kč

Odměna_Ullwerová_a.jpg
Odměna_Ullwerová_b.jpg
Odměna_Ullwerová_c.jpg

Odměna

Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch. Jan Kubát, Bc. David Helešic
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Václav Mihla, Ing. Norbert Obršál, Zuzana Krčková

Částka 20 000 Kč

Odměna_Miholová_a.jpg
Odměna_Miholová_b.jpg
Odměna_Miholová_c.jpg
Odměna_Miholová_d.jpg
Odměna_Miholová_e.jpg

Soutěž na mapě