Účel a poslání soutěže: Nalezení a ocenění nejvhodnější ho řešení předmětu soutěže - (to jest tvarového, dispozičního a provozního) řešení stavby „Všesportovní haly v Písku“, která splní požadavky vyhlašovatele a následně zadat vítězi, popřípadě některému z oceněných účastníků soutěže veřejnou zakázku na zpracování všech navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením uvedené stavby do užívání.


Vyhlašovatel

Město Písek

Velké náměstí č.p. 114, 39719 Písek

Porota

Řádní členové:
Miroslav Sládek
Tomáš Franců
Václav Adámek
Vladimír Děrda
Josef Pleskot
Petr Vávra
Jan Louda

Náhradníci:
Marta Slámová
Petra Trambová
Jaroslav Bican
Hana Dědečková

1

Částka 125 000,-
4DS spol.s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 87 500,-
Ing. arch. Tomáš Adámek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 62 500,-
Prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil CSc (spolupráce Ing. arch. Václav Mudra, Ing. arch. Jan Linhart, Ing. arch. Martin Vlnas, Jana Fischerová)

[Hodnocení poroty]